Klubová výstava - 17. října 2021

Vyhodnocení

Výsledková listina


Fotogalerie

Propozice

Termín konání

sobota 17. října 2021 


Místo konání

kynologický areál ZKO Jaroměř, Na vrších 567


Rozhodčí

Petr Řehánek (CZ)


Ředitel

Jaroslav Kaplan
Horní Roveň 216, 533 71 Dolní Roveň
mob.: 605 506 553,
e-mail: j.kaplan.216@seznam.cz


Zadávaná čekatelství a tituly

Čekatelství:
CAJCK, CACK, Res. CACK, ČKJV, ČKV
Tituly:
Nejlepší veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy

Udělení titulu/čekatelství není nárokové 


Třídy

4 - 6 měsíců  třída štěňat
 6 - 9 měsíců  třída dorostu
 9 - 18 měsíců třída mladých
15 - 24 měsíců mezitřída
nad 15 měsíců třída otevřená

třída pracovní* pouze pro jedince, kteří mají složenu pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI

 třída vítězů* pouze pro jedince, kteří již získali některý z uvedených titulů: C.I.B. = Mezinárodní šampion krásy FCI, C.I.E. = Mezinárodní výstavní šampion, Šampion některé z členských zemí FCI, Světový vítěz, Evropský vítěz, Šampion ČMKU, Národní vítěz, Klubový vítěz, Klubový šampion, Vítěz roku

 třída čestná* podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů, bez nároku
na zadání titulu
 nad 8 let třída veteránů
*Je třeba přiložit kopii dokladu k přihlášceSoutěže

Nejlepší chovatelská skupina

Soutěž je možno přihlásit na místě do 12.00 v den výstavy.
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince, kteří byli posouzeni na výstavě a pocházejí z jeho chovu (z jedné chovatelské stanice), z různých spojení, minimálně po dvou různých otcích nebo matkách. Přihlášení jedinci nemusí být v majetku chovatele. 


Program

 8:00 - Přejímka psů
 9:45 - Zahájení výstavy
10:00 - Začátek posuzování

Po skončení posuzování finálové soutěže 


Přihlášky

do 10.10. 2021 - online - na stránkách BK-HK-ONLINE
do 10.10. 2021 - e-mailem na adresu j.kaplan.216@seznam.cz
do   1.10. 2021 - poštou (rozhoduje razítko pošty) na adresu
                            Jaroslav Kaplan
                            Horní Roveň 216
                            533 71 Dolní Roveň,

Info: Jaroslav Kaplan -  mobil: 605 506 553


Poplatky


člen BK ČR nečlen BK ČR Zahraniční vystavovatel
1. pes 600 Kč 1 200 Kč 25 €
další pes 500 Kč 1 000 Kč 20 €
Štěňata, dorost, čestná, veteránů 400 Kč 800 Kč 15 €
Chovatelská skupina  300 Kč 600 Kč 15 €
Inzerce v katalogu (černobíle) - A5 600 Kč 1 200 Kč 25 €
Inzerce v katalogu (černobíle) -  ½ A5 300 Kč 600 Kč 15 €

Platba na účet číslo 1080169379/0800 (VS = číslo zápisu psa/feny)
  - kromě poplatku za Chovatelskou skupinu - platní se v hotovosti při registraci   
Platba v € na místě – pro zahraniční vystavovatele
Poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta.


Doklady nezbytné pro účast 

Účastník při registraci předloží tyto doklady
- originál průkazu původu psa/feny
- výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny
- platný členský průkaz Boxerklubu ČR
- platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata.

Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkovou kontrolu identity jedinců (tetovací číslo nebo čipové číslo). 


Upozornění

Originál průkazu původu psa/feny, výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny, platný členský průkaz Boxerklubu ČR, platný očkovací průkaz, nebo platný pas pro malá zvířata. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkovou kontrolu identity jedinců (tetovací číslo nebo čipové číslo).