Klubová výstava Perknov (Havlíčkův Brod) 5. října 2024 

Propozice

Termín konání

sobota 5. října 2024

Místo konání

hasičské hřiště Perknov (Havlíčkův Brod)
GPS: 49.6236144N, 15.5437033E

image

Rozhodčí

Kristína Vaňochová (SK) - psi 
Robert Fagoš (CZ) - feny

Ředitel

Pavla Morávková,
Dolany – Svinišťany 4, 552 01 Chvalkovice v Č.,
mob.: 607 866 454,
e-mail: moravkova.p@mujmail.cz

Zadávaná
čekatelství a tituly

Čekatelství:  CAJCK, CACK, Res. CACK, ČKJV, ČKV
Tituly: Nejlepší veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy
 Udělení titulu/čekatelství není nárokové.

Třídy

Rozdělení do tříd podle stáří, certifikátů a titulů:

4 - 6 měsíců třída štěňat  
6 - 9 měsíců třída dorostu
9 - 18 měsíců třída mladých
15 - 24 měsíců

mezitřída
      
nad 15 měsíců třída otevřená
třída pracovní*
pouze pro jedince, kteří mají složenu pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI
třída vítězů*
pouze pro jedince, kteří již získali některý z uvedených titulů:
C.I.B. = Mezinárodní šampion krásy FCI, C.I.E. = Mezinárodní výstavní šampion, Šampion některé z členských zemí FCI, Světový vítěz, Evropský vítěz, Šampion ČMKU, Národní vítěz, Klubový vítěz, Klubový šampion, Vítěz roku. 
třída čestná*
podmínky pro zařazení jsou stejné jako pro třídu vítězů, zadává se známka a pořadí. Jedinec, který byl oceněn známkou výborný 1, postupuje do soutěže o Nejlepšího jedince výstavy.

nad 8 let třída veteránů

*Je třeba přiložit kopii dokladu k přihlášce (e-mail: moravkova.p@mujmail.cz).

Soutěže

•    Nejlepší chovatelská skupina Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince (maximálně 5), kteří byli posouzeni na výstavě a pocházejí z jeho chovu (z jedné chovatelské stanice), z různých spojení, minimálně po dvou různých otcích nebo matkách. Přihlášení jedinci nemusí být v majetku chovatele. 
•    „Královéhradecký zákusek“ (obrana) - 
proběhne po skončení posuzování, bude hodnoceno přepadení ze zástěny, vyhodnocen bude nejlepší pes a nejlepší fena).

Soutěže je možno přihlásit na místě do 12.00 v den výstavy.

Program

 8:00 - Přejímka psů
 9:45 - Zahájení výstavy
10:00 - Začátek posuzování
Po skončení posuzování finálové soutěže.

Přihlášky

Přijem přihlášek:   Pavla Morávková, Dolany – Svinišťany 4, 552 01 Chvalkovice v Č., mob.: 607 866 454, e-mail: moravkova.p@mujmail.cz
Přijetí přihlášky:  Potvrzení o zaplacení výstavních poplatků zašlete s přihláškou na e-mail: moravkova.p@mujmail.cz, poté Vám bude přijetí přihlášky potvrzeno e-mailem.
Využijte možnost ON-LINE přihlášení ON-LINE

Poplatky

Platba na účet číslo 1080169379/0800 (VS = číslo zápisu psa/feny)
 1. pes

700 Kč

30 €

 Další pes

500 Kč

20 €

 Štěňata, dorost, čestná, veteránů

400 Kč

15 €

 Chovatelská skupina

300 Kč

15 €

 Soutěž „Královéhradecký zákusek“

200 Kč

15 €

 Inzerce v katalogu (černobíle)

A5 - 600 Kč / 25 €     

 ½ A5 - 300 Kč / 15 €Pozn. Chovatelská skupina a soutěž „Královéhradecký zákusek“

(Přihlášení a platba v den výstavy.)

Platba v € na místě – pouze pro zahraniční vystavovatele!

Nečlenové BK ČR platí dvojnásobek všech poplatků!

Poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta.

Podáním písemné nebo elektronické přihlášky se majitel zavazuje uhradit výstavní poplatky, dodržovat ustanovení výstavního řádu BK ČR a těchto propozic. Majitel zodpovídá v plném rozsahu za škody způsobené svým psem/svou fenou, souhlasí se zveřejněním adresy v katalogu výstavy. Pořadatel nezodpovídá za případný úhyn psa/feny.
Veterinární předpisy:
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes má platné očkování proti vzteklině (pokud není identifikačně označen čipem, není vakcinace proti vzteklině platná). Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Nařízení platí i pro nepřihlášené účastníky výstavy. Majitelé plně zodpovídají za své psy či feny.
Doklady nezbytné pro účast na výstavě: 
originál průkazu původu psa/feny, výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny, platný členský průkaz Boxerklubu ČR, platný očkovací průkaz, nebo platný pas pro malá zvířata.
Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkovou kontrolu identity jedinců (tetovací číslo nebo čipové číslo).