Chovný svod dorostu a zkouška chovnosti - 13. dubna 2024

Propozice

Datum konání

sobota 13. dubna 2024

Místo konání

Cvičiště ZKO ČKS Česká Skalice-Spyta

Program

9:30 - Prezence v místě konání  
Při prezenci každý účastník předloží:
•  průkaz původu a výkonnostní a výstavní průkaz
•  při ZCH protokol s výsledkem rentgenu spondylózy (poradce chovu jej potvrdí do PP) nebo mít výsledek RTG již zapsán a potvrzen v průkazu původu
• očkovací průkaz psa / PETPASS s platným očkováním
•  potvrzení o zaplacení poplatků
•  pokud jste členy jiné pobočky, průkaz člena Boxerklubu
•  háravé feny nahlaste při prezenci pořadateli, budou posouzeny jako poslední.

10:00 - Zahájení  
•  Nejprve probíhá ZCH – pořadí se losuje (začínají psi, následují feny)
•  SD začne po ukončení ZCH.

Upozornění: u všech jedinců je kontrolována identita prostřednictvím čtečky čipů. Doporučení: ověřit si čitelnost čipu před akcí.

Nácvik na zkoušku chovnosti

středa 10.dubna 2024 od 17:00 do 18:30
Poplatek za figuranta se bude vybírat v hotovosti na místě nácviku.
Místo konání : Cvičiště ZKO ČKS Česká Skalice-Spyta
Zajišťuje: Pavla Morávková, e-mail: moravkova.p@mujmail.cz, tel. 607 866 454  

Přihlášení 

Přihlášku a potvrzení o zaplacení poplatku zašlete e-mailem na adresu 
chov-bk-hk@seznam.cz nejpozději do 1. dubna 2024
E-mail musí mít v předmětu uvedenou zkratku akce "SD" nebo "ZCH"  a  v textu uveďte vaše jméno, příjmení, číslo telefonu  a jméno psa/feny.
Info: poradce chovu, Blanka Nováková, tel. 604 571 180  

Upozornění

Přihlášku do Územní pobočky BK ČR Hradec Králové NELZE podat před zahájením akce. Přihlášení si vyřiďte předem s hospodářkou pobočky (Jana Žemličková, tel.: 723 741 088, zemlickova.j@volny.cz). Zápisné činí 100 Kč plus členský příspěvek na kalendářní rok 500 Kč.

Poplatky

Pro členy  územní pobočky Boxerklubu Hradec Králové
 -  250 Kč  svod dorostu
 -  550 Kč zkouška chovnosti

Pro členy z jiných poboček Boxerklubu ČR
 -  400 Kč  svod dorostu
 -  800 Kč zkouška chovnosti

Zaplaťte převodem na účet pobočky č. 1080169379/0800, platbu označte příjmením majitele psa/feny a zkratkou akce (SD, ZCH). 

Občerstvení

je možno si ho koupit přímo na místě