Svod dorostu a zkouška chovnosti - 17. září 2022

Propozice

Termín konání

sobota 17. září 2022 od 9:00 hod


Místo konání

Cvičiště ZKO ČKS Česká Skalice-Spyta


Program 

9:00 - Prezence  

Při prezenci každý účastník předloží:
 • průkaz původu a výkonnostní a výstavní průkaz
 • při ZCH protokol s výsledkem rentgenu spondylózy (poradce chovu jej potvrdí do PP) nebo mít výsledek RTG již zapsán a potvrzen v průkazu původu
 • očkovací průkaz psa / PETPASS s platným očkováním
• potvrzení o zaplacení poplatků
• pokud jste členy jiné pobočky, průkaz člena Boxerklubu
• háravé feny nahlaste při prezenci pořadateli, budou posouzeny jako poslední.

9:30 - Zahájení  

Nejprve probíhá ZCH – pořadí se losuje (začínají psi, následují feny), SD začne po ukončení ZCH.

Upozornění: u všech jedinců je kontrolována identita prostřednictvím čtečky čipů, popř. tetování. Doporučení: ověřit si čitelnost čipu před akcí.


Nácvik na zkoušku chovnosti

Termín -bude upřesněn
Místo konání : Cvičiště ZKO ČKS Česká Skalice-Spyta
Informace: Pavla Morávková, e-mail: moravkova.p@mujmail.cz, tel. 607 866 454 


Přihlášení 

Přihlaste se ON-LINE.

Můžete se také přihlásit zasláním přihlášky a potvrzení o zaplacení e-mailem na adresu chov-bk-hk@seznam.cz nejpozději do 5. září 2022. Přijetí přihlášky vám bude potvrzeno emailem.
Info: poradce chovu, Blanka Nováková, tel. 604 571 180 


Poplatky 

Pro členy  územní pobočky Boxerklubu Hradec Králové
 -  250 Kč  svod dorostu
 -  550 Kč zkouška chovnosti

Pro ostatní
 -  400 Kč  svod dorostu
 -  800 Kč zkouška chovnosti

Zaplaťte převodem na účet pobočky č. 1080169379/0800, platbu označte zkratkou akce (SD, ZCH) příjmením majitele
psa/feny.


Občerstvení

je možno si ho koupit přímo na místě