Klubová výstava Jaroměř - 1. října 2022

Hodnocení

Hodnocení

První říjnovou sobotu si našlo cestu do areálu kynologického cvičiště ZKO Jaroměř na Klubovou výstavu boxerů pořádané Územní pobočkou Hradec Králové na více než devět desítek vystavovaných jedinců. Za krásného podzimního počasí a příjemné přátelské atmosféře bylo posouzeno 52 fen a 38 psů. Pozvání přijal rozhodčí pan Zdislaw Wajman, kterému náleželo posuzování fen. Bezproblémový překlad zabezpečil pan Jaromír Špicera. Psy hodnotil svým zkušeným okem rozhodčí pan Miloslav Auterský.
Po skončení posuzování jednotlivých tříd a po krátké přestávce následovalo velké finále, do něhož se probojovali vítězové a vítězky jednotlivých tříd. Nejlepší chovatelskou skupinou se stala „od Morového sloupu“.
Samotná výstava probíhala zcela hladce, posuzovalo se od nejmladších jedinců až po veterány. Jejich vystavovaný projev si přitom v ničem nezadal s o generacemi mladšími jedinci. Titul Nejlepší veterán získala žíhaná fena Tiasha Suum Cuique.
Nejlepším jedincem výstavy se stal zlatý pes Gatsby Von Universum majitelky Jany Dolečkové, titulem Nejlepší mladý jedinec klubové výstavy se může pyšnit žíhaný pes Franco Jisuko majitele Jiřího Suchého.
K příjemné atmosféře přispělo bohaté občerstvení, které pro nás připravili členové ZKO Jaroměř. Nechybělo tradiční sele na grilu, klobásy z udírny a plno dalších dobrot.
Ráda bych poděkovala všem vystavovatelům, hostům a přátelům německého boxera, jakožto všem, kteří mi s přípravou výstavy pomohli. Tento den byl pro mě něčím výjimečný a nezapomenutelný.
Díky a těším se na Vás na všechny opět za rok.
Pavla Morávková, ředitelka výstavy
Předsedkyně ÚP Hradec Králové


Výsledková listina


Fotogalerie

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE


Propozice

Termín konání

sobota 1. října 2022


Místo konání

kynologický areál ZKO Jaroměř, Na vrších 567
GPS: 50.3615378N, 15.9198978E

image

Rozhodčí

Miloslav Auterský (CZ) - psi,
Zdzisław Wajman (PL) - feny


Ředitel

Pavla Morávková,
Dolany – Svinišťany 4, 552 01 Chvalkovice v Č.,
mob.: 607 866 454,
e-mail: moravkova.p@mujmail.cz


Zadávaná čekatelství a tituly

Čekatelství: CAJCK, CACK, Res. CACK, ČKJV, ČKV
Tituly: Nejlepší veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy

Udělení titulu/čekatelství není nárokové 


Třídy

4 - 6 měsíců třída štěňat  
-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
6 - 9 měsíců třída dorostu
-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
9 - 18 měsíců třída mladých
-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
15 - 24 měsíců mezitřída      
-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
nad 15 měsíců třída otevřená
třída pracovní*
pouze pro jedince, kteří mají složenu pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI
třída vítězů*
pouze pro jedince, kteří již získali některý z uvedených titulů:
C.I.B. = Mezinárodní šampion krásy FCI, C.I.E. = Mezinárodní výstavní šampion, Šampion některé z členských zemí FCI, Světový vítěz, Evropský vítěz, Šampion ČMKU, Národní vítěz, Klubový vítěz, Klubový šampion, Vítěz roku. 
třída čestná*
podmínky pro zařazení jsou stejné jako pro třídu vítězů, zadává se známka a pořadí. Jedinec, který byl oceněn známkou výborný 1, postupuje do soutěže o Nejlepšího jedince výstavy.
------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
nad 8 let třída veteránů


*Je třeba přiložit kopii dokladu k přihlášce


Soutěže

Nejlepší chovatelská skupina

Soutěž je možno přihlásit na místě do 12.00 v den výstavy.

Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince (maximálně 5), kteří byli posouzeni na výstavě a pocházejí z jeho chovu (z jedné chovatelské stanice), z různých spojení, minimálně po dvou různých otcích nebo matkách. Přihlášení jedinci nemusí být v majetku chovatele.


Program

 8:00 - Přejímka psů
 9:45 - Zahájení výstavy
10:00 - Začátek posuzování

Po skončení posuzování finálové soutěže 


Přihlášky

do 24. 9. 2021 - elektronická přihláška ONLINE
do 24. 9. 2021 - e-mailem na adresu moravkova.p@mujmail.cz
do 16. 9. 2021 - poštou (rozhoduje razítko pošty) na adresu
                            Pavla Morávková,  Dolany – Svinišťany 4, 552 01 Chvalkovice v Č

Info: Pavla Morávková -  mobil: 607 866 454


Poplatky


člen BK ČR nečlen BK ČR Zahraniční vystavovatel
1. pes 600 Kč 1 200 Kč 25 €
další pes 500 Kč 1 000 Kč 20 €
Štěňata, dorost, čestná, veteránů 400 Kč 800 Kč 15 €
Chovatelská skupina  300 Kč 600 Kč 15 €
Inzerce v katalogu (černobíle) - A5 600 Kč 1 200 Kč 25 €
Inzerce v katalogu (černobíle) -  ½ A5 300 Kč 600 Kč 15 €

Platba na účet číslo 1080169379/0800 (VS = číslo zápisu psa/feny)
Poplatek za Chovatelskou skupinu - platní se v hotovosti při registraci  
Platba v € na místě – pouze pro zahraniční vystavovatele!
Poplatky se vracejí pouze v případě, bude-li přihláška odmítnuta.


Doklady nezbytné pro účast 

Účastník při registraci předloží tyto doklady
- originál průkazu původu psa/feny
- výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny
- platný členský průkaz Boxerklubu ČR
- platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata.

Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkovou kontrolu identity jedinců (tetovací číslo nebo čipové číslo). 


Upozornění

Podáním písemné nebo elektronické přihlášky se majitel zavazuje uhradit výstavní poplatky, dodržovat ustanovení výstavního řádu BK ČR a těchto propozic. Majitel zodpovídá v plném rozsahu za škody způsobené svým psem/svou fenou, souhlasí se zveřejněním adresy v katalogu výstavy. Pořadatel nezodpovídá za případný úhyn psa/feny.

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes má platné očkování proti vzteklině (pokud není identifikačně označen čipem, není vakcinace proti vzteklině platná). Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Nařízení platí i pro nepřihlášené účastníky výstavy. Majitelé plně zodpovídají za své psy či feny.