Svod dorostu a zkouška chovnosti -  23. dubna 2022

Fotogalerie

Vyhodnocení

Účast

Byli přihlášeni 2 psi a 3 fenky na zkoušku chovnosti,  8 jedinců na svod dorostu (2 psi a 6 fenek). Všichni přihlášení se také na akci dostavili a byli posouzeni. 


Posuzovatel

ZCH i svod  posuzoval  pan Jiří Suchý, předseda sboru rozhodčích BK ČR.  


Postřehy

Kvalita jedinců byla standardní, zřejmá  byla výška několika předvedených jedinců, která se blížila k horní hranici standardu.


Vyhodnocení ZCH 
(bude zveřejněno ve Zpravodaji)

LANCELLOT OPTIMA GRATA (Horion de Yu Box - Rebeca Optima grata), 18194/20, pes, 63x63, SA2
I. - ža, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7b, 8bc, Aa II. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a III. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a povaha - 5
AZZARO CORDIS VINCULUM (Fausto de Val de Cayone - Hispanita Congo Nigrans), 18021/20, pes, 63x63, SA0
I. - ža, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8bc, Ba II. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a III. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a povaha - 5
CARA IVABOX (Messi Kronebox - Tinna Kronebox), 17664/19, fena, 58x58, SA1
I. - ža, 1a, 2a, 3c, 4a, 5a, 6a, 7c, 8bc, Ba II. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a III. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a povaha - 6
CHANTAL Z FRANKOVKY (Dasty Kronebox - Geraldine Congo Nigrans), 17205/19, fena, 59x60, SA0
I. - zb, 1a, 2a, 3b, 4a, 5a, 6a, 7b, 8bc, Aa II. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a III. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a povaha - 5
ARKONA SAXABARA BOHEMIA CANIS (Yukon Optima grata - Nike Božský rošťák), 18028/20, fena, 58x59, SA0
I. - zb, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8b, Bb II. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a III. - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a povaha - 8

Propozice

Termín konání

sobota 23. dubna 2022 od 9:00 hod


Místo konání

Cvičiště ZKO ČKS Česká Skalice-Spyta


Program 

9:00 - Prezence  

Při prezenci každý účastník předloží:
 • průkaz původu a výkonnostní a výstavní průkaz
 • při ZCH protokol s výsledkem rentgenu spondylózy (poradce chovu jej potvrdí do PP) nebo mít výsledek RTG již zapsán a potvrzen v průkazu původu
 • očkovací průkaz psa / PETPASS s platným očkováním
• potvrzení o zaplacení poplatků
• pokud jste členy jiné pobočky, průkaz člena Boxerklubu
• háravé feny nahlaste při prezenci pořadateli, budou posouzeny jako poslední.

9:30 - Zahájení  

Nejprve probíhá ZCH – pořadí se losuje (začínají psi, následují feny), SD začne po ukončení ZCH. 


Nácvik na zkoušku chovnosti

Termín - 20. dubna 2022 od 16:00 hod
Místo konání : Cvičiště ZKO ČKS Česká Skalice-Spyta
Informace: Pavla Morávková, e-mail: moravkova.p@mujmail.cz, tel. 607 866 454


Přihlášení 

Přihlášku zašlete e-mailem na adresu chov-bk-hk@seznam.cz nejpozději do 15. 4. 2022
E-mail musí mít v předmětu uvedeno "DEN BOXERA"  a  v textu uveďte vaše jméno, příjmení a číslo telefonu.  
Info: poradce chovu, Blanka Nováková, tel. 604 571 180


Poplatky 

Pro členy  územní pobočky Boxerklubu Hradec Králové
 -  200 Kč  svod dorostu
 -  500 Kč zkouška chovnosti

Pro členy z jiných poboček Boxerklubu ČR
 -  200 Kč  svod dorostu
 -  600 Kč zkouška chovnosti

Pro neregistrované v Boxerklubu ČR
 -  400 Kč  svod dorostu
 -  1200 Kč zkouška chovnosti

Zaplaťte převodem na účet pobočky č. 1080169379/0800, platbu označte příjmením majitele
psa/feny a zkratkou akce (SD, ZCH).


Občerstvení

je možno si ho koupit přímo na místě