Den BOXERA - 5. července 2022

Foto z akce

Vyhodnocení

Blanka Nováková (poradce chovu)

5. července 2022 se uskutečnila na cvičišti ZKO ČKS Česká Skalice-Spyta akce s názvem Den Boxera. Zúčastnilo se jí aktivně 17 boxerů se svými majiteli. Aktivity byly rozděleny na dvě části – dopolední praktickou, výcvikovou a odpolední – teoretickou.
V dopolední části jsme se rozdělili na tři skupiny, které se postupně cyklicky vystřídaly na třech stanovištích, na kterých se jim kromě mě (poradkyně chovu) věnovali další členové územní pobočky, kteří měli „co říci“ k dané tématice. Na každém stanovišti vždy skupinka strávila společně necelou hodinu.
Na prvním stanovišti měli účastníci možnost natrénovat si situaci, se kterou se setkají při svodu a zkoušce chovnosti, a to vážení, měření, kontrolu chrupu. Pro vážení jsme připravili dvě odlišné váhy, různě veliké s odlišnou funkčností a s různým povrchem. Měření boxera jsme trénovali na rovné desce, tak jak je požadováno na zkouškách. Několikrát jsme zdůrazňovali, že „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ a také to, že strach a nejistota majitele přechází na boxera – na to nezapomínejme! Proto buďte na zkouškách v pohodě hlavně vy - majitelé. Nasimulovali jsme měření kovovým měřidlem a také jsme si zkusili změřit obvod hrudníku. Povídali jsme si o zbarvení očí, účastníci měli možnost vidět barevnou škálu očí, podle které jsou boxeři posuzování. Také jsme se dotkli pojmu „nevybarvená spojivka“. Velkou pozornost jsme věnovali chrupu, způsobu jeho předvedení na zkouškách. Na tomto stanovišti jsem se pohybovala já společně s Ivošem Miščukem, který má bohaté zkušenosti s výcvikem. Z tohoto stanoviště si účastníci odnesli řadu důležitých praktických rad. Zdůrazňovali jsme mimo jiné, že povaha při zkoušce chovnosti je „pozorována“ po celou dobu, nejenom při úvazu na kolíku či při zákusu. Upozorňovali jsme také v průběhu na případné „chyby“, které jsme na účastnících zpozorovali.
Druhé stanoviště bylo věnováno nácviku chování u kolíku a při útoku figuranta. K dispozici zde byl figurant J. Lajský, hlavní výcvikář pobočky Vladimír Žáček s další oporou Petrem Mazánkem. Zde si účastníci vyzkoušeli to, co odpovídalo jejich věku a možnostem. A hlavně si to užili, vždyť „kousání“ nás všechny baví!
Na třetím stanovišti bylo nasimulováno prostředí  „výstavy“. Hela Živná se stala „rozhodčím“ a společně se svým manželem vytvářela prima náladu při nácviku výstavních pozic a při předvedení boxera v pohybu.
Akci jsme si užili, přálo nám i dopoledni příjemné počasí, odpoledne sprchlo, ale to nikomu nevadilo, neboť odpolední část proběhla „v suchu“ klubovny. Na tuto část jsem připravila instruktážní prezentaci. Nastínila jsem mnoho témat, od uchovnění přes krytí, březost, porod feny, co a jak po porodu až po období odchodu štěňat k novým majitelům. Nejdůležitější milníky na téma „Co a jak, když začínám s chovem“ dostali posluchači ve formě malé brožurky na cestu domů.


Propozice

Termín konání

úterý 5. července 2022 od 9:00 hod


Místo konání

Cvičiště ZKO ČKS Česká Skalice-Spyta


Program 

9:00 - Prezentace
9:30 - Vlastní program

Praktická část
Příprava na I. část zkoušky chovnosti:  Měření, vážení, kontrola chrupu, postoj na desce, ověření funkčnosti čipu, posouzení exteriéru (vystavení psa v postoji a předvedení v běhu).
Příprava na II. část zkoušky chovnosti: posouzení povahy psa - chování u kolíku, útok figuranta.
 
Teoretická část
Instruktáž na téma „Co a jak, když začínám s chovem“, popř. povídání o chovu s již zkušenými chovateli.


Přihlášení 

Přihlášku zašlete e-mailem na adresu chov-bk-hk@seznam.cz nejpozději do 27. 6. 2022
E-mail musí mít v předmětu uvedeno "DEN BOXERA"  a  v textu uveďte vaše jméno, příjmení a číslo telefonu.  
Info: poradce chovu, Blanka Nováková, tel. 604 571 180


Poplatky 

250,- Kč v hotovosti při registraci
Pro členy  územní pobočky Boxerklubu Hradec Králové bezplatné


Občerstvení

je možno si ho koupit přímo na místě